⁉ پرسش بالینی: آیا مصرف استاتین ها در درمان کبد چرب غیرالکلی توصیه می شود؟