توصیه های به روزشده مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در اروپا ( ECDC ):

✔️ استفاده از “ماسک های صورت” در جامعه، میتواند سبب کاهش گسترش عفونت در جامعه از طریق به حداقل رساندن آزادسازی قطرک های تنفسی افراد آلوده شود. مشخص نیست که استفاده از ماسک در جامعه چقدر می تواند علاوه بر سایر اقدامات متقابل باعث کاهش انتقال شود. استفاده از ماسک های صورت در جامعه می تواند مورد توجه قرار گیرد به خصوص هنگام بازدید از مکانهای شلوغ و بسته مانند فروشگاه های مواد غذایی، مراکز خرید یا هنگام استفاده از وسایل نقلیه عمومی و غیره.

✔️ استفاده از “ماسک های صورت غیر پزشکی ساخته شده از پارچه های مختلف” می تواند مورد توجه قرار گیرد؛ به خصوص اگر به دلیل مشکلات تامین باید ماسک های صورت پزشکی ( جراحی ) برای استفاده به عنوان تجهیزات محافظت شخصی توسط کارکنان مراقبت های بهداشتی در اولویت قرار گیرد. این راهکار، مبتنی بر شواهد غیرمستقیم محدود در حمایت استفاده از ماسک صورت غیر پزشکی به عنوان ابزاری برای کنترل منبع است.

✔️ استفاده از “ماسک های پزشکی” ( ماسک های جراحی ) توسط کارکنان مراقبت های سلامت و بهداشت، باید در اولویت استفاده آنها در جامعه باشد.

✅ European Centre for Disease Prevention and Control ( ECDC ) 2020.